பிரான்ஸ் கிளிபார்ட் வேர்ட் - பிரான்ஸ் சொல் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

பிரான்ஸ் கிளிபார்ட் வேர்ட் - பிரான்ஸ் வேர்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது நோட்புக் தனிப்பயன் பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.