ஐவி கிளிபார்ட் ஆல்பா கப்பா ஆல்பா - கிராஃபிக் டிசைன், வெளிப்படையான கிளிபார்ட்

ஐவி கிளிபார்ட் ஆல்பா கப்பா ஆல்பா - கிராஃபிக் டிசைன் என்பது பகீர் அகமது பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.