பேட்லாக் மற்றும் ஒரு விசை - பூட்டு கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

பேட்லாக் மற்றும் ஒரு விசை - பூட்டு கிளிபார்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது டெக்னாலஜி ஃப்ரெஷ் பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.