ஒரு விஷ் பார்ட்னர்ஷிப் கிளிபார்ட், Png பதிவிறக்கம் - அமெரிக்காவின் லோகோ, வெளிப்படையான கிளிபார்ட் ஒரு விஷ் ஃபவுண்டேஷனை உருவாக்குங்கள்

ஒரு விஷ் பார்ட்னர்ஷிப் கிளிபார்ட், பி.என்.ஜி பதிவிறக்கம் - கேம் ஹொரைஸனால் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம் லோகோ ஆகும். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.