கேரவெல் வரைதல் அமெரிகோ வெஸ்பூசி - படகோட்டம் வரி வரைதல்

கேரவெல் வரைதல் அமெரிகோ வெஸ்பூசி - பாய்மர படகு வரி வரைதல் என்பது ஜார்ஜ் டாப்லெராஸ் பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.